Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστηρίξη Η/Υ
Έλεγχος & Προκοστολόγηση Επισκευής Η/Υ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Η/Υ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Εγκατάσταση Λειτουργικού & Προγραμμάτων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αντιμετώπιση Ιών & Κακόβουλου Λογισμικού

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Εγκατάσταση Συσκευών και Περιφερειακών

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αναβάθμιση Η/Υ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Backup & Restore Δεδομένων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.