Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Γραφείου
Εκτυπώσεις Α3, Α4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Σαρώσεις Εικόνων, Εγγράφων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αντιγραφή CD, DVD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Ψηφιοποίηση VHS (αναλογικών κασσετών)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αποθήκευση από Ψηφιακά Μέσα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.