Υπηρεσίες

Επισκευή Laptop/Notebook
Έλεγχος & Προκοστολόγηση επισκευήςLaptop/Notebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Laptop/Notebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Υπερθέρμανση & Καθαρισμός Laptop/Notebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Εγκατάσταση Λειτουργικού & προγραμμάτων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αντιμετώπιση Ιών & Κακόβουλου Λογισμικού

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Επισκευή – Αντικατάσταση Πληκτρολογίου, touchpad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Αναβάθμιση Laptop/Notebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Backup & Restore Δεδομένων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor lacus, bibendum a pharetra et, dapibus non purus. In feugiat convallis tellus eget accumsan.